Thông báo: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG WEBSITE ĐỂ UPDATE DỊCH VỤ TỪ 01/06/2024. ĐƠN HÀNG CŨ HỖ TRỢ ĐẾN 30/6
Đặt câu hỏi

Tại sao tôi cần phải xác nhận đơn hàng ?

Bởi Support Evm 3 năm trước | Cập nhật 3 năm trước | 0 bình luận


 

Tại sao tôi cần xác nhận giao hàng?

Hệ thống của chúng tôi giữ an toàn cho tiền của bạn cho đến khi các mặt hàng nằm trong tay bạn. Bạn sẽ cần xác nhận việc giao hàng sau khi nhận được toàn bộ đơn đặt hàng của mình.

Chúng tôi giữ tiền của bạn an toàn.

Hệ thống ký quỹ an toàn của Envilmart bảo vệ tiền của khách hàng. Khi một đơn đặt hàng được đặt, khoản thanh toán của bạn được ký quỹ trong suốt thời gian đặt hàng. Thanh toán được hoàn trả cho cá nhân đã mua đơn đặt hàng của bạn sau khi bạn xác nhận rằng bạn đã nhận được tất cả các mặt hàng.

  • Khách hàng sẽ nhận được thông báo. Và cần đưa ra phản hồi về tình trạng đơn hàng.
  • Nếu sau 48h kể từ khi thông báo bạn không có phản hồi gì về đơn hàng. Envilmart sẽ để hệ thống tự động xử lý đơn hàng.

Khi nào xác nhận đã nhận được hàng ( Delivery)

Khi nhận được thông báo đơn hàng hoàn tất, vui lòng xác nhận ngay sau khi bạn nhận được lô hàng để họ nhận được khoản thanh toán của mình.

Chỉ xác nhận các mặt hàng mà bạn đã nhận được. Giải phóng trước ký quỹ cho các mặt hàng chưa đến có nghĩa là bạn không được bảo vệ nếu có vấn đề với đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xác nhận từng mặt hàng riêng lẻ khi chúng đến nơi, trong trường hợp đơn đặt hàng của bạn được chia thành nhiều lô hàng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về số tiền bị mất nếu bạn xác nhận giao hàng sớm. Hãy nhớ kiểm tra xem mọi mặt hàng đều được nhận trước khi hoàn thành.


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan