Thông báo: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG WEBSITE ĐỂ UPDATE DỊCH VỤ TỪ 01/06/2024. ĐƠN HÀNG CŨ HỖ TRỢ ĐẾN 30/6
Đặt câu hỏi

Hướng dẫn: Rút tiền

Bởi [email protected] 4 năm trước | Cập nhật 1 năm trước | 0 bình luận


Các bước để thực hiện rút tiền từ tài khoản Envilmart về tài khoản ngân hàng:

Bước 1: Chọn tài khoản.

Bước 2: Chọn Lịch sử rút tiền.

Bước 3: Chọn Rút tiền. Sau đó điền số tiền cần rút.

Bước 4: Điền mã xác nhận từ email để xác nhận việc rút tiền -> Xác nhận!

Lưu ý:

- Bạn có thể rút tiền miễn phí về tất cả các ngân hàng, thời gian xử lý 17h hàng ngày.

- Với khách hàng : Bạn có thể rút tiền bất cứ lúc nào bạn muốn .

- Với đại lý : Bạn có thể rút tiền sau khi đơn hàng đã ở trạng thái delivery và đã được khách hàng duyệt tiền.


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan