Thông báo: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG WEBSITE ĐỂ UPDATE DỊCH VỤ TỪ 01/06/2024. ĐƠN HÀNG CŨ HỖ TRỢ ĐẾN 30/6
Đặt câu hỏi

Hướng dẫn: Phần 3 - Xác nhận tình trạng đơn hàng

Bởi Envilmart 3 năm trước | Cập nhật 3 năm trước | 0 bình luận


Sau khi đơn hàng của bạn delivery thì hãy quay lại danh sách đơn hàng để xác nhận đã nhận được hàng.

  • Trường hợp Bạn đã nhận được hàng:

 

  • Trường hợp bạn không nhận được hàng:


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan