Thông báo: THÔNG BÁO TẠM NGƯNG WEBSITE ĐỂ UPDATE DỊCH VỤ TỪ 01/06/2024. ĐƠN HÀNG CŨ HỖ TRỢ ĐẾN 30/6
Đặt câu hỏi

Cấm tài khoản

Bởi Envilmart 3 năm trước | Cập nhật 3 năm trước | 0 bình luận


Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc hủy kích hoạt các tài khoản có tác động tiêu cực đến những người khác trong cộng đồng của chúng tôi. Hành vi thô bạo lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến lệnh cấm. Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với việc lạm dụng hệ thống hỗ trợ của mình.

Các lý do có thể bị cấm:

  • Hủy thường xuyên
  • Trao đổi thông tin giao dịch gồm thông tin liên lạc, email, số điện thoại...
  • Không cung cấp ID đơn đặt hàng hoặc thông tin theo dõi
  • Hủy đơn đặt hàng nhiều lần
  • Mua hàng chưa hoàn thành
  • Quấy rối

 


Để lại bình luận:

Đăng nhập để có thể bình luận!


Bài viết liên quan