Thông báo: SHOP và CHECKER vui lòng inbox page check RATE: AMAZON, EBAY, NIKE, ADIDAS...

Hướng dẫn đặt hàng

Đặt câu hỏi
Hướng dẫn khách hàng : Phần 6 - Điều chỉnh giá sản phẩm sau khi đặt và yêu cầu hủy đơn hàng

Điều chỉnh giá sản phẩm sau khi đặt hàng Khách hàng điều chỉnh giá trong những trường hợp: Checker đặt không đủ số lượng sản phẩm. ...

Xem thêm →
Hướng dẫn khách hàng : Phần 2 - Đặt hàng Mỹ

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT HÀNG MỸ TRÊN ENVILMART Bước 1 : Cập nhật địa chỉ KHO MỸ Sau khi đăng ký thành công địa chỉ KHO MỸ tại

Xem thêm →
Hướng dẫn khách hàng : Phần 1 - Đăng ký KHO MỸ

ĐĂNG KÝ KHO MỸ Bước chọn kho là bước được coi là một trong những khâu quan trọng nhất ! Vậy nên các bạn hãy đảm bảo mình lựa chọn được công...

Xem thêm →